Erkeğin oynamasının caiz olduğuna dair delil yoktur

(Bölümün numarası 19; Page No. 116) (4230) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Erkeğin def çalıp oynaması caiz midir?


Cevap 4: Kadınların erkeklere karışmamak kaydıyla oynamalarında ve def çalmalarında bir sakınca yoktur. Erkeklerin ister def çalarak, ister çalmadan oynamalarının caizliğine dair dini bir delil yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: