Erkeğin def çalması

(3321) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bulüğa ermiş bir erkeğin def çalması caiz midir?


Cevap 2: Resulullah'ın şu sözünden dolayı nikahı duyurmak sünnettir: Nikahı ilan ediniz. Hadisi Ahmed rivayet etti. İbn-i Hibban ve Hakim onu tashıh etti . Onu ilan etmenin yolu da def çalmaktır. Fakat ilk dönemlerde erkekler değil de kadınlar bu faaliyeti yerine getirdikleri için, bunu kadınların yerine getirmesi gerekir. Nikahta def çalındığına dair hadisler söylenmiştir. Tirmizi'nin Aişe (r.a)'dan rivayet ettiği hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Nikahı ilan edin ve bunun içinde davul dövün. Yani defe vurun. Hadisin isnadında İsa b. Meymun vardır ve o zayıftır. İbn Mace onu tahric etmiştir. Onun senedinde Halid b. İyas olup, o münkerul hadistir/cerhedilmiştir. Hadisin diğer bir senedi daha vardır. Bu iki hadiste de erkeklerin def çalabileceğine dair delil yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: