En iyi tefsir kitabı

Yedinci soru, (2677) no'lu fetvadan: Soru 7 : Halen mevcud olan ve geçmişteki tefsir kitaplarından en iyi tefsir kitabı hangisidir?


Cevap 7: En iyi tefsir kitabı, okuyucunun gücü ve kapasitesine göre değişir. Her halukarda içlerinde en iyisi İbn Cerir et-Taberî'nin tefsiri, İbn Kesir Tefsiri v.b. diğer rivayet tefsirleri vardır. Çünkü bu tefsirler ifade olarak daha kolaydır. Maksadı anlama hususunda en doğru olanlarıdır. Kur'ân'ın manasını en çok araştırandır. Doğru yorum ve şeriatın maksadını açıklama konusunda gerçeğe en yakın tefsirlerdir. Bunların yanında sabit hadis rivayetlerini de içerir. Ve Müteşabih ayetleri de muhkem ayetlerle açıklar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: