Elbiseyi Topuk Altına Kadar Uzatmak

(Bölümün numarası 24; Page No. 3)  Bismillahirrahmanirrahim (Bölümün numarası 24; Page No. 4) Boş sayfa (Bölümün numarası 24; Page No. 5)  Kitabü'l-Câmi' (Bölümün numarası 24; Page No. 6)  Giyim ve Ziynet (1583) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Hz. Peygamber (s.a.v.) elbisenin topuk altına kadar uzatılmasını yasaklamıştır. Ancak insan kendini beğenmeksizin ve kibirlenmeksizin elbisesini, bugün kullandığımız avrupa tarzı elbiselerde olduğu gibi, topuk altına kadar uzatırsa, bu haram olur mu? Mesela, pantolonumuz topuklardan biraz aşağıya inerse, Allah bundan dolayı bizi hesaba çeker mi?


Cevap 3 : İzar (belaltı kıyafeti), entari, pantolon vb. gibi elbiselerin topukların altına inecek şekilde uzatılması, bununla kibir ve kendini beğenme kastedilmiş olsun ya da olmasın kesin olarak haramdır. Zira bu davranış her zaman kibir ve ucubaya (kendini beğenme) götürebilir. Ayrıca Allah Resûlü (s.a.v.) Elbisenin topuklardan aşağı olan kısmı ateştedir. buyurmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Buhârî) Yine İbn Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürürse, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Ebû Bekir: "Benim izarımın uçlarından biri sarkıyor; ama ben (sarkmaması için) dikkat ediyorum" deyince, "Sen bunu kibir için yapanlardan değilsin" buyurur. (Bölümün numarası 24; Page No. 7)  (Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Ebû Davud, Nesâî, Tirmizî onu rivayet etmişlerdir.) Bazı âlimler, izar ve benzer elbiselerin topukların altına kadar uzatılmasının haram oluşunu, insanın bunu kibrini tatmin etmek amacıyla yapmasıyla sınırlamışlardır. Çünkü Ebû Bekir (r.a.) olayında yasak kibirle kayıtlandığı gibi Ebû Hüreyre (r.a.) kanalıyla gelen bir hadisinde de Hz. Peygamber (s.a.v..) Allah, büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin (kıyamet gününde) yüzüne bakmaz. buyurmuştur. (Ahmed, Buhârî, Müslim rivayet etmişlerdir.) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: