Kafirlerin elbiselerini giymek

(2358) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kafirlerin elbiselerini giymek, Mushafı (Kua'an-ı Kerimi) onların şehirlerine taşımak caiz midir?


Cevap 3: Öncelikle ; bir müslümanın, kafirlere mahsus bir elbiseyi ve onların dini için alamet sayılacak ve onları diğerlerinden ayıracak elbiseleri giymesi caiz değildir. Çünkü bunda kafirlere mahsus olan bir şeyde onlara benzeme vardır ve onlara benzemek ise caiz değildir. Peygamberimizden bu konuda gelen yasaklamadan dolayı caiz değildir. İkinci olarak: Bir müslümanın mushafı (Kur'ân-ı Kerim) kafirlerin şehirlerine götürmesi hususu âlimlerin ihtilaf ettiği konulardandır. Bir grup âlime göre mushafı onların şehirlerine taşımak caiz, başka bir grup âlime göre ise, kafirler Kur'ân-a hakaret eder ve değiştirirler endişesi ve müslümanlarda bu değişikliği Kur'ân'dan olduğunu zanneder kokusuyla Peygamberimizden gelen yasaklamadan dolayı caiz görmüyor. Buhari ve Müslimin İbn-i Ömerden ( r.a) Rivayet ettikleri bir hadis'te Allah resulü (s.a.v.) Allah resulü (s.a.v.) bir kimsenin, berbaerinde Kur'ân mushafı olduğu halde düşmen memleketine yolculuk yapmasını yasaklamıştır. Yine Müslimin İbn Ömer'den ( r.a) Rivayet ettiği bir hadiste (Bölümün numarası 24; Page No. 97) Allah resulü (s.a.v.) bir kimsenin, düşmanların ellerine geçmemesi için beraberinde Kur'ân mushafı olduğu halde düşman memleketine yolculuk yapmasını yasaklamıştır. İbn Ömer ( r.a) Resulullah (s.a.v.)'in: Kur'ân (mushaf) ile birlikte yolculuk etmeyin. Çünkü düşmanın eline geçeceğinden emin olamıyorum. Diğerleri şöyle dediler: Eğer müslümanların Kur'ân-ı korumaya güçleri varsa ve buna da inanıyorsalar veya aralarında bir anlaşma ve sözleşme varsa bir şey yapmayacaklarına dair o zaman ders vermek, ezberlemek ve tebliğ etmek için onlara karşı delil, müslümanların ihtiyacı durumunda Kur'ân-ı ezberleme, hükümlerini anlama gibi faydalardan dolayı Kur'ân-ı Kerim' i kafirlerin şehirlerine götürülmesine cevaz verdiler. Hadisin sonundaki Kur'ân-ı Kerim'in kafirlerin şehirlerine götürülmesinden nehyedilmesindeki sebebin Kur'ân'ın korunmasından duyulan endişeden kaynaklandığı ifadesi bu cevazı desteklemektedir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: