Elbisesini topuk altına kadar uzatan kimsenin namazının hükmü

(17164) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Elbisesini topuklarının altına kadar uzatan kimsenin kıldığı namazın geçersiz olduğu doğru mudur? Doğruysa delili nedir? (Bölümün numarası 24; Page No. 11)


4 : Elbisesini topuklarının altına kadar uzatan kimsenin kıldığı namaz sahihtir. Ancak namazda ya da namaz haricinde elbisesini topuklarının altına kadar uzattığı için günahkar olur. Elbisesini topuk altına kadar uzatanın namazının kabul edilmeyeceğini belirten hadis zayıftır. Bu konuda Allah Resûlü'nden (s.a.v.) şu sözü varit olmuştur: Büyüklenerek na­mazda elbisesini yere sarkıtan kişinin Allah katında hiç bir değeri yoktur. Bu hadisi Ebû Davud, sahih bir senetle İbn Mesûd'dan (r.a.) nakletmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: