Ehl-i kitap komşulara gösterilecek mu'âmele (davranış)

Ehl-i kitap komşulara gösterilecek mu'âmele (davranışlar) (5176) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 10: Kafir (Hıristiyan) komşularımız varsa, kabul edeceğimiz hediyeler verdikleri zaman nasıl muamelede bulunalım? Yüzümüz açık vaziyette onların karşısına çıkmamız yahut da yüzümüzden daha fazlasını görmeleri caiz olur mu? Bizim Hıristiyan satıcılardan alış veriş yapmamız caiz midir? (Not: Soru bir bayan tarafından sorulmuştur.)


Cevap 10: Onlar içinde, Hıristiyan da olsalar, size iyi davranana siz de iyi davranın.. Yani size mübah bir hediye verecek olsalar, siz de buna karşılık verin.. Hz. Peygamber (s.a.v.) Rumların büyüğünden, Hıristiyan olduğu halde, hediyeyi kabul etmiştir. Yahudilerden de hediye kabul etmiştir. Allah teala şöyle buyurmuştur: Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.(8)Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. (Bölümün numarası 3; Page No. 424) Bayan kardeşim, müslüman hanımlar karşısına çıktığında bedeninden, elbisenin süslerinden vb. görünmesi caiz olan yerleri Hıristiyanların kadınlarının da görmesi, ilim adamlarının iki görüşünden en sahih olana göre, caizdir. Mübah olan şeyleri onların kadınlarından satın alman da caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: