Eşlerin beraber bir kaptan yıkanmaları caizdir

Eşlerin beraber bir kaptan yıkanmaları caizdir (4503) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 Bir erkeğin, cünüplük ve benzeri şeylerden dolayı eşi ile beraber gusletmesi caiz midir?


Cevap3: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: Erkeğin, cünüplükten dolayı eşi ile beraber aynı kaptan gusletmesi caizdir. Bu konudaki delil İbn-i Abbas (r.anhuma) hadisidir: Resulullah (s.a.v.) Meymune'den artan su ile gusletmiştir. Bunu Ahmed ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine İbn-i Abbas'ın, Meymune'den (r.anha) rivayeti şöyledir: Resûlüllah (s.a.v.), onun cünüplükten yıkandığı suyun artığıyla abdest aldı. Bunu Ahmed ve İbn-i Mace rivayet ederler. Yine İbn-i Abbas (r.anhuma) dedi ki: (Bölümün numarası 5; Page No. 340)  Peygamber'in(s.a.v.) hanım­larından biri Cefne denilen büyük bir kapta gusletti. Sonra Peygamber (s.a.v.) o kaptan abdest almak veya gusletmek için gelince: "Ya Resûlellah ben cünüp idim" dedi. Bunun üzerine Resûlallah şöyle buyurdu: "Su cünüp (pis) olmaz." Bunu Ahmed, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizî rivayet etmiş olup : Onun Hasen Sahih olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Davud ve Nesai Resulullah'ın (s.a.v.) sohbetinde bulunmuş bir adamın hadisinden O'nun şöyle buyurduğunu rivayet ederler: Resûlüllah (s.a.v.) kadının erkeğin artığıyla, erkeğin de kadının artığıyla yıkanmasını ve hep beraber avuçlamalarını nehyetti. Hafız, Fethu'l-Bari'de der ki: Bunu Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir. Senedi sahihtir. Buhari ve Müslim Ve Müslim Ümmü Seleme'den (r.anha) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Ben ve Resûlüllah (s.a.v.) cünüplükten dolayı aynı kaptan yıkanırdık. Aişe de ( r.anha) şöyle söylemiştir: Ben ve Allah Resûlü (s.a.v.) cünüplükten dolayı bir kaptan yıkanırdık. Ellerimiz kap­ta birbirine karışırdı. Bu muttefekun aleyhtir. Buhari'nin lafzı da şöyledir: aynı kaptan yıkanır, suyu hep beraber avuçlardık. Müslim' de ise şöyledir: İkimizin arasında bir kap vardı. Ellerimiz birbirine karışırdı. Öyleki (Bölümün numarası 5; Page No. 341)  bana bırak bana bırak derdim. Nesai'nin lafzı da şöyledir: bir kaptan yıkanırdık. Bazen O benden önce davranır, bazen ben önce davranırdım. O bana: “Bana bırak" der, ben de ona: "bana bırak” derdim. Bütün bu hadislerden kadınla erkeğin beraberce bir kaptan yıkanmalarının caiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Birbirlerinin artıkları ile gusletmeleri veya abdest almalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Hadisler arasını cem etme bakımından başka su varken onu kulanmamak daha uygundur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: