Tevbeden sonra gusletmek gerekmez

(Bölümün numarası 5; Page No. 344)  Tevbeden sonra gusletmek gerekmez (6149) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Samimi olarak yapılmış bir tevbeden sonra gusletmek gerekli midir, bu durumda okunacak bir dua veya me'sur zikirler var mıdır?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Günahtan sonra yapılmış olan samimi bir tevbenin ardından gusletmek gerekmez. Zira aslolan bunun meşru olmamasıdır. Bu asla muhalif bir delil de bilmiyoruz. Ancak küfürden tevbe edip de müslüman olan kimsenin gusletmesi meşrudur. Çünkü Resulullah (s.a.v.) bunu müslüman olduğunda Kays b. Asım'a emretmiştir. Bunu İmam Müslim, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizî ve Nesai rivayet etmiş olup İbn Seken de sahih olduğunu söylemiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: