Durumu bilinmeyen Mekke cıvarındaki ölüye nasıl mu'âmele edilir?

(Bölümün numarası 8; Page No. 379)  Durumu bilinmeyen Mekke cıvarındaki ölüye nasıl mu'âmele edilir? (10484) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun .Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, H.14/9/1407 tarih ve 3609 sayılı Bilimsel Araştırmalar Müdürlüğüne kayıtlı, Mekke-i Mükerreme mahkemeleri yoluyla Mekke Belediye İşleri Sekreterliği Müsteşarından sayın genel başkana gelen fetva istemine muttali olmuştur ki, fetva isteyen aşağıdakiler hakkında bilgi istemiştir:Onlardan bazısının müslüman olup olmadığı ile ilgili hüviyetini tesbit etme imkanı olmayan, tamamen dağılmış ve ondan sadece kemik iskeleti yahut onun kalıntıları kalmış cesetlerin kefenlenmesinden sonra, onun müslüman mezarlıklarına defnedilip defnedilmeyeceği hakkında genel sekreterin açıklama istemiyle ilgili, sayın Mukaddes Başkent Sekreter Müsteşarına yöneltilen H. 1/8/1407 tarih ve 1542 sayılı, sayın Mukaddes Başkent Polis Müdürünün mektubunu aldık. Cenaze İşleri Müdürlüğünün sorusuyla ilgili H.27/8/1407 tarih ve 80 sayılı mektubunda, kemik iskeletinin her tarafına su dökülmesi, kefenlenmesi ve üzerine cenaze namazı kılınması ve sonra da (Bölümün numarası 8; Page No. 380)  defnedilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Onun bildiği bu kadar. Mucibince amel etmek üzere, şeri fetva verilmesi için durumun size havale edilmesini istemiştir.


Fetva komisyonunun konuyu araştırdıktan sonra aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır:Birinci olarak: Durumu bilinmeyen kimse, eğer Mekke-i Mükerreme hastahanelerinde ise, yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve müslümanların mezarlıklarına defni konusunda, kendisine müslüman muamelesi yapılır. Zira gerçek şu ki, Mekke hastahanelerine ancak müslüman olduğu için getirilmiştir.İkinci olarak: Durumu bilinmeyen kimse, diğer hastahanelerde ise ve gayr-i müslim olduğunu gösteren bir alamet bulunmazsa, bu islam memleketinde islami yönü ağır bastığı için ve ölülere ihtiyatlı davranmak için, birinci kısımda olduğu gibi, ona da müslüman muamelesi yapılır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: