Durumu bilinmeyen kimseye zekat vermek

(7053) no'lu fetva: Soru: Bazıları zekatlarını dağıtırken çölden, Yemen'den ve vatandaşlardan insanlar geliyorlar ve durumlarını bilmek mümkün olmuyor ve fakir olduklarını iddia ediyorlar. Fakirlik iddialarına göre onlara zekat vermek caiz midir? Bununla ilgili bize bilgi vermenizi rica ediyorum. Allah sizi sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılsın.


Cevap: Zekat isteyenin, onun doğruluğuna delalet eden karinelerden dolayı, Allah Te'âlâ'nın şu: Sadakalar (zekâtlar) ..... ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, (Bölümün numarası 10; Page No. 12) Ayeti oku. Ayetinde zikrettiği zekat ehli kimselerden olduğuna dair zann-ı galibi varsa, ondan verir, yoksa vermez. Fakat dilenci fakirliğini iddia eder ve sen de durumunu bilmezsen, o güçlü kuvvetli değilse, zekattan ona vermekte bir mahzur yoktur. Peygamber'in (s.a.v.), kendisinden zekat isteyen ancak onları güçlü kuvvetli gördüğü iki kimseye söylediği gibi ona şöyle dersin: İsterseniz size veririm, ancak zenginin ve çalışıp kazanan güçlü kuvvetli kimsenin zekattan nasibi yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: