Dini anlamaya yardımcı olabilecek bazı kitaplar

Dördüncü soru, (7443) no'lu fetvadan: Soru 4: Dinimizi anlamak için gözden geçirmemiz gereken faydalı kitaplar hangi kitaplardır?


Cevap 4: Kur'an-ı Kerim, şu sünnet kitapları: [Sahih-i Buhari ] ve [Sahih-i Müslim ] ve [Dört sünen kitabı] ve şu sahih akide kitapları: [Tevhid Kitabı] ve [Fethu'l Mecid] ve İbnü'l- kayyim'in kitabı [Zadü'l Mead] ve [Vasıtiye Akidesi] ve [Tahavi Şerhi ] Ve ehli sünnet alimlerinin benzeri kitapları.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: