Dinden çıkmak (irtidat) eğer tevbe etmezse amelleri boşa çıkarır

(Bölümün numarası 2; Page No. 45)  Dinden çıkmak (irtidat) eğer tevbe etmezse amelleri boşa çıkarır (7658) no'lu fetva: Soru: Önceki sene kıran haccı yapmak üzere niyet ettim. Harem-i Şerife (Kabe) varır varmaz umre görevimi yerine getirdim. Bu aynı zamanda Kudüm (ifrad haccına niyet eden kimsenin ilk olarak yaptığı selamlama tavafının adı) tavafı olarak da kabul edilir (mi), ve ben daha önce Allah'ın evini ziyaret şerefine nail olmadım. Daha sonra bir gün ölmüş anneme vekil olarak umre görevini eda ettim.Terviye günü (Zilhiccenin 8. günü) Mina'ya gitmeden önce geniş bir vakit olduğu için yanında kalacağım aile ihramdan çıkmamı önerdi ve ben de bunu yaptım, ihramdan çıktım. Mina'ya çıkacağım gün yeniden ihrama girdim, sonra hacca niyet ederek umre mescidinde sadece iki rekat ihram namazı kıldım, Tabii bu durumda niyyetimi kıran haccından temettu haccı yapmak üzere değiştirmiş oldum. Hedy (haccda kıran ve temmettu haccı yapanların kestiği kurban) kurbanı kesmeme rağmen haccımda her hangi bir şaibe var mı? Anneme vekaleten hac mevsiminde yaptığım umre sahih(geçerli) midir yoksa bir hac mevsiminde iki umre eda edilmesi caiz değil midir? İnsanın farz haccını eda ettikten sonra işlediği günah o farz üzerinde etkili olur mu, çünkü biz hatadan münezzeh (soyutlanmış) değiliz?


Cevap: Öncelikle anılan haccında temettu' haccının umrecisi kabul edilirsin. Umreden sonra ihramdan çıkmakla iyi yapmışsın. (Bölümün numarası 2; Page No. 46)  İkinci olarak: Eğer kendin için yapmış olduğun umrede sonra tavaf ve saydan sonra traş ya da saç kısaltma yapmış isen annen için eda ettiğin umre sahihtir.Üçüncü olarak: Büyük küfür dışındaki diğer günahlar salih amelleri batıl (geçersiz) hale getirmez. Fakat, salih amellerle kötü amelleri birbirine karıştıran kimsenin eğer tevbe etmez Allah da affetmezse iyilikleri ve kötülükleri arasında karşılıklı bir kıyaslama yapılır.Dinden çıkmaya (irtidat) gelince -bundan Allah'a sığınırım- eğer tevbe etmeden ölürse bütün salih amellerini batıl (boşa çıkarır) yapar. Ama tevbeyi nasuh (tekrar günaha dönmemek üzere) ile tevbe ederse Allah'ın rahmeti ve ikramı olarak salih amelleri batıl olmaz. Allah teâlâ buyurdu ki: Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: