Deliye zekat vermek

(13845) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sigara içen bir adam vardı ve o, sonunda aklı melekelerini yitirdi yani delirdi. Tevbe suresinde zikredilen, kendilerine zekat verilecek olanlarla beraber bu kişiye de zekat verebilir miyiz?


Cevap 1: Deli olan bu kişi müslüman ve fakir ise, ona zekat vermek caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: