Definden sonra cenaze sahibinin evinde toplanmak ve yemek yapmak

(15642) Numaralı fetva: Soru: Definden sonra, komşular üç gün boyunca cenaze sahibine ve yas evine yemek yapar. Malumunuz bu yapılanlar fakire ağır geliyor. Bunda bir mahzur var mıdır? Yine cenaze sahipleri çadıra geliyor yanlarında mikrofon hoca ölünün ruhuna Kur'ân okuyor. Yine biliyorsunuz ki, bu yapılanlar hem zengine hem fakire külfet yüklüyor. Ayrıca ölünün ruhuna Kur'ân okuyan hoca okuması karşılığında para alıyor. Bunda bir beis var mıdır?


Cevap: Her canlı ölümü tadacaktır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 431)  Her canlı ölümü tadacaktır. Diğer bir ayette Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. Müslümanın ölümü ve akrabanın ölümü sabredilmesi gereken bir musibettir ve ecir ümid edilmesi gerekir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Sabredenleri müjdele!(155)O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler.(156)İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Cenaze sahibine taziyede bulunmak, onun acılarını dindirmek için teselli etmek şer'idir. Ona şöyle denir: Allah acılarını dindirsin ve sana sabır versin, merhumu da affetsin. Mümkün olduğu kadar cenaze sahibi için yemek yapmak ve onlara ikram etmek müstehaptır. Çünkü onlar taziye ile meşguller. Ancak bazılarının yaptığı gibi insanların toplanması için çadır kurulması, karîler kiralanması, ziyafetler verilmesi ve çok mal harcanması hem cenaze sahibine hem de başkalarına külfet yükler. Bunların hepsi bidattir. Çünkü bunlar ile ilgili nas yoktur. Cerîr b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: Bizler definden sonra cenaze sahibinin evinde toplanır onlara yemek yapardık. Ayrıca taziye gelenler için yapılan yemeği ölünün terikesinden karşılamak özellikle arkasında yetimleri de varsa, haksızlıktır ve zülumdur. (Bölümün numarası 7; Page No. 432) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: