Değiştirme imkanı bulunmayan bir kötülüğün bulunduğu davete katılmamak

(13959) no'maralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Özellikle ülkemiz olan Fas'ta düğün merasimleri yapılır ve insanlar düğüne çağırılır. Bildiğiniz gibi, Peygaberimiz (s.a.v.)'in hadisine göre oraya gitmek vaciptir. Ancak bu düğün merasimleri münasebetiyle bir çok bidat ve haramlar işlenmektedir. Buralara gitmek vacip midir, yoksa vaciplik düşer mi?


Cevap 2: Eğer düğüne davet edilen kişi, düğündeki kötü şeylere engel olabilecekse düğüne katılması gerekir. Ama engel olamayacaksa davete katılması gerekmez. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: