Damadın nikah masasında kadınların arasında durması

(8854) no'lu fetva: Soru: Nikah törenleri hakkında şer'î hüküm nedir? Damat, kadınların arasında bulunan gelinin yanına sokuluyor. Orada damat sahneye çıkıp masada gözüküyor ve kadınlar onu görsün diye gelinin yanında oturuyor. Doğal olarak o da kendisine mahrem olmayan yabancı kadınları görmüş oluyor. Yabancı kadınlar da son derece süslenmiş püslenmiş oluyorlar. Adına gelinle damadın masası denilen böyle bir uygulama caiz midir? Kadınların zifafı (nikahı) ilan için şer'i araç olan davul ve tef çalınmasına katılmak için gitmeleri adetten ise kadınlarımızın mahremi olmayan damadın yanında açılmalarını kıskanan biz erkekler damat tören sahnesine çıkınca nasıl davranmalıyız. Zira geleneklere göre damadın sahneye çıkması gerekir. Damada yabancı olan kadınlar bu anda ne yapacaklardır? Zâtı âlinizden yazılı fetva yoluyla bu konudaki hükmü açıklamanızı ve hayır ve salahın olduğu uygulamayı belirtmenizi rica ediyorum. Böylece fetvayı herkes okusun ve dinleri ahlakları ve (Bölümün numarası 19; Page No. 120) güzel adetleri konusunda bilgi sahibi olsunlar.


Cevap: Damadın düğün törenine katılan ve kendisine yabancı olan kadınların huzurunda eşinin yanında sahneye çıkması, onun kadınları, kadınların da onu görmesi, bütün kadınların en güzel makyajlarla süslenmiş ve en güzel zinetlerini takınmış olarak birbirlerini görmesi caiz değildir. Aksine bu bir münkerdir ve buna tepki göstermek gerekir. Gelinle damadın velileri ile düğün törenine katılan kadınların velileri bu münkeri ortadan kaldırmakla yükümlüdürler. Velilerin her biri Yüce Allah'ın velayetleri altına verdiği kişilerin elinden tutmalıdır. İdareci, alim ve marufu emir heyetlerinden oluşan kamunun velisi pozisyonunda olanlar bu adete tepki göstermek zorundadırlar. Herkes, nüfuzu veya irşat göreviyle bunu yapmalıdır. Davul çalma ve diğer bu gibi törenlerde işlenen başka haramları işlemek de böyledir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: