Daha önce oturan kişinin yerinden kalkıp bir daha döndüğünde oraya oturmak onun hakkıdır

11355 Nomaralı fetva: Soru : Divanda oturan kişi bir ihtiyaç için yerinden kalktığı zaman döndüğünde oraya oturmak onun hakkı mı, yoksa yerinden kalktımı bu hak gider mi? Bu konuda bize fetva vermenizi umuyoruz.


Cevap : Bir ihtiyacı için kalkan kişi döndüğünde, koltuğa oturma hakkı onun olması daha evladır, Müslim ve Ebu Davud Ebi Hureyre (r.a)' den gelen rivayette Resulullah ( s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz oturduğu yerden kalkar, sonra tekrar dönüp gelirse oraya oturmaya herkesten fazla hak sahibidir. Tirmizî'nin Vehb b. Hüzeyfe el-Ğifarî den gelen rivayette, (Bölümün numarası 26; Page No. 109) Resulullah ( s.a.v.) şöyle dedi: Adam yerine oturmaya en layıktır. Eğer bir ihtiyacı için çıkar sonra döner ise o, eski yerine oturmaya en layık kişidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: