Düğünde karı-koca ve ailelerinin fotoğraflarını çekmenin hükmü

(4636) no'lu fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 699) Soru : Şu sözüme dikkat edin: Yaklaşık 1390 h. yılından itibaren yakın bir süre zarfında yapageldiğimiz bu adetler insanların dilinde yer almıştır. Damat ve gelinin zifafa girmelerinden dolayı yapılan düğünlerde eşlerin resimleri çekilir, ailelerinin resimleri çekilir ve bu resimler ikram olsun diye akrabalara ve arkadaşlara dağıtılır. Bu adetler olmazsa düğün olmaz (diye düşünülür). (Bunu yapmayan kimseyi) çok az yüzde bir ya bulursun ya da hiç bulamazsın. Doğru mantık bu adeti kabul etmiyor. (Bu konuda) dinin görüşü nedir? Radyoda, gazetelerde veya tebliğ dergilerinde bu konuyla ilgili olarak bizi bilgilendirin, dergilerde olursa bu işin haramlığı ya da helalliği noktasında daha güçlü bir delil olacaktır.Allah sizi korusun.


Cevap: Düğünde damat, gelin ve ailelerinin resimlerinin çekilmesiyle ilgili söylediğiniz şeyler haramdır. Bu düğünlerin kötü âdetlerindendir. Çünkü ruh sahibi varlıkların resimlerini çekmek mutlak olarak haramdır ve büyük günahlardandır. İster heykel şeklinde, ister kağıt, kumaş veya duvar gibi bir şeyin üzerine çizilmiş isterse fotoğraf şeklinde olsun ruh sahibi insan ya da diğer hayvanların hepsinin de resmini yapmak; Resulullah (s.a.v.)'den rivayet edilen ve resim çekmeyi yasaklama, çekeni lanetleme ve onu elem verici bir azabla cezalandırma vadini içeren hadisler sebebiyle haramdır. Çünkü o (resim yapma), resimin aslını yapma hususunda verilen taahhüttür. Bu da; önünde ayakta durarak, ona saygı göstererek, ona yaklaşarak, Allah'tan başkasına yakışmayacak bir yüceltmeyle onu yücelterek Allah'a şirk koşmaya bir vesiledir. O resimlerin Allah'ın yaratıklarına benzemesi, ve bazılarında kadın sanatçıların ve güzellik sahibi çıplak kadınlar v.b. gibi fitne unsuru resimlerin olması sebebiyle (resim çekmek haramdır.)Resim yapmanın haram olduğu hususunda rivayet edilen hadisler bu işin büyük günah olduğuna delalet etmektedir. İbn-i Ömer 'in rivayet ettiği hadiste Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: (Bölümün numarası 1; Page No. 700)  Şüphesiz bu sûretleri(resim ve heykelleri) yapmakta olanlar, kıyamet gününde azab olunurlar ve onlara yarattığınızı diriltin denilir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etti. Abdullah b. Mesud (r.a) buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v.)'i şöyle derken işittim: Şüphesiz kıyamet gününde Allah katında insanların en şiddetli azablıları sûret (resim) yapanlardır Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etti. Ve Ebu Hüreyre (r.a)nin rivayet ettiği hadiste şöyle buyurulmaktadır: Resulullah (s.a.v.) şöyle derken işittim: Allah buyurdu ki: Benim mahlukum gibi bir şey yaratmaya kalkandan daha zalim kim vardır? bir taneyi yaratsınlar , bir zerreyi yaratsınlar veya bir arpayı yaratsınlar (bakalım). Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bir hadiste Hz. Aişe (r.a) buyurdu ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönerken. duvardaki sekiyi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu: "Ey Âişe! Kıyâmet günü Allah katında insanların en şiddetli azâba uğrayacak olanları, Allah'ın yarattığı şeyi taklide kalkışanlardır. Bunun üzerine biz de o örtüyü kesip bir veya iki yastık yaptık. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etti. Hadiste geçen (El-kıram - القرام ): Örtü veya perde (anlamındadır). (ve es-sehvtü - والسهوة ): Duvarda bir seki veya dolaptır. İbn-i Abbas (r.a) buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v.)'i şöyle derken işittim: Dünyada resim yapan kişiye, yaptığı resme ruh üflemesi ahirette emredilecek de o bunu yapamayacaktır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etti. Yine İbn-i Abbas (r.a.) Rasulullah (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu rivayet etti: Her ( resim )suret yapan ateştedir. Yaptığı her surette onun için bir ( nefis )can verilir. O suret cehennemde ona azap eder. İbn-i Abbas (r.a) buyurdu ki: Eğer mutlaka resim yapman gerekiyorsa, ağaçların ve cansız şeylerin resimlerini yap!" Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. ve Ebu Cuhayfe Peygamber (s.a.v.)'den şu hadisi rivayet etti: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana da verene de lânet etti.O da resim yapana lânet etti. Bu hadisi İmam Buhari Sahihinde rivayet etti. (Bölümün numarası 1; Page No. 701) Bu hadislerin geneli, ruh sahibi varlıkların resimlerinin yapılmasının mutlak olarak haram olduğuna delalet etmektedir. Ama ağaç, deniz, dağ v.b ruh sahibi olmayan varlıkların resimlerinin yapılmasına gelince İbn-i Abbas (r.a.) buyurduğu gibi bunların resimlerini yapmak caizdir. (Bu konuda) İbn-i Abbas'a (r.a.) sahabeden itiraz eden kimse de bilinmemektedir. Tehdit içeren hadislerin şu ifadeleri sebebiyle (resim yapmak haramdır.) Yarattığınızı diriltin o ikisi hakkındaki sözü: Ona ruh üfürmekle mükellef tutulur.Halbuki o üfüremez. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: