Dörtte birin vasiyet edenin malından nasıl harcanacağı

(9246) Numaralı fetva: Soru: Saygılarımla size babam Hamdan Nevvar Hamadan el-Uteybi'nin bana vasiyeti hakkında maruzatımı sunuyorum. Vasiyetin özeti: Malımın dörtte birini kendim için vasiyet ettim (Vasiyetin aslına yakın). Büyük mahkemeye başvurdum. Resmi olsun diye hukuki bir belge çıkardım (Belgenin sureti ilişiktedir). Ben babamın malının dörtte birini vasiyete göre tasarruf etmeyi isteyince mahkemenin hâkimi benden bu vasiyet ve vasiyet malından dörtte birin nasıl harcanacağına ve nerelere harcanacağına dair fetva getirmemi istedi. Önce Allah'tan sonra sizden bu vasiyet hakkında resmi bir fetva vermenizi istiyorum. (Hâkimden dolayı çabuk olmasını diliyorum).


Cevap: Zikredilen malın en güzel harcanacağı hayır yerleri şunlardır: Fakirler, özellikle vefat edenin zürriyetinden fakirler, mescitler, su akıtma vb. (Bölümün numarası 16; Page No. 401) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: