Dört mezhebe bağlı kalmanın hükmü

Dört mezhebe bağlı kalmanın hükmü (4172) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Tüm hal ve zamanlarda dört mezhebe bağlı kalmanın, görüşlerine tabi olmanın hükmü nedir?


Cevap 4: Hamd yalnız Allah'adır.. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.. Bu girişten sonra; Öncelikle: Dört imama nispet edilen dört mezhep.. Bu imamlar, İmam Ebû Hanife, İmam Malik, İmam Eş-Şafii ve İmam Ahmed'dir.. Mesela Hanefilik mezhebi Ebi Hanife'ye nispet edilmektedir. Geri kalan diğer mezhepler de aynı şekilde imamlarına nispet edilmektedir.İkinci olarak: Bu imamlar fıkhı Kitap ve sünnetten almışlardır. Ve onlar bu konuda müçtehittirler. Müçtehit, ya isabet eder ve biri içtihadından biri de isabet etmesinden dolayı iki sevap alır. Yahut da içtihadında isabet edemez ve sadece içtihat etmesinden ötürü sevap alıp isabetsizliğinden dolayı da mazur görülür. (Bölümün numarası 5; Page No. 38) Üçüncü olarak: Kitap ve sünnetten hüküm çıkarma kudretine sahip bulunan kimse, kendisinden öncekiler gibi bu iki kaynaktan alır, istifade eder. Hakkın daha farklı olduğuna inandığı konularda taklit etmesi böyle bir kimse için caiz değildir. Bilakis hak olduğuna inandığı şeye tutunur. Aciz kaldığı ve ihtiyaç uyduğu konularda ise başkasını taklit etmesi caizdir. Dördüncü olarak: Hüküm çıkarma kudretine sahip bulunmayan kimse ise, gönlünün huzur bulduğu, mutmain olduğu birini taklit etmesi caizdir. Gönlü huzurlu ve mutmain değilse, mutmain oluncaya, gönül huzuru elde edinceye dek sorup danışır.Beşinci olarak: Yukarıda geçen satırlardan anlaşıldığına göre sözü edilen imamların görüşlerine her halukarda ve tüm zamanlarda tabi olunmaz. Çünkü onlar da hata edebilirler. Hakkında delil bulunan görüşlerinden hak olan hangisi ise ona tabi olunur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: