Cuma günü kabir ziyareti

Cuma günü kabir ziyareti (7777) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bu konuda Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edilen bir hadis vardır ki şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim her cuma anne babasının yahut onlardan birinin kabrini ziyaret ederse, bağışlanır ve iyilerden yazılır. Anne- babanın yahut onlardan birinin kabrinin yanında okunacak özel bir dua var mıdır, beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Bu ziyaret cuma namazından önce midir, yahut sonra mıdır, yahut cuma günü bunun için faziletli bir vakit var mıdır?


Cevap 1: Öncelikle: Bahsi geçen hadis çok zayıftır. Zayıflığından ve Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak gelmediğinden dolayı onunla delil getirmek doğru değildir.İkinci olarak: Kabir ziyareti her vakit meşrudur. Cuma günü yahut cuma günü dışında başka bir gün ziyaret edilmesiyle ilgili, tahsis eden bir delil gelmemiştir. İmam Müslim (Allah ona rahmet eylesin) Süleyman b. Büreyde'den, (Bölümün numarası 9; Page No. 113) o da babasından (r.a.) rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.), kabristanlara çıktıkları zaman onlara şöyle demelerini öğretirdi: Mü'min ve müslümanlardan bu diyarın halkı, salam sizin üzerinize olsun, inşaallah biz de size kavuşacağız, Allah'tan bizim sizin için afiyet dilerim. Yine İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) Medine kabirlerine uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey kabir ehli, selam sizin üzerinize olsun, Allah bizi ve sizi bağışlasın, siz selefimizsiniz, biz de arkanızdan geleceğiz. Hadisi Tirmizî rivayet etmiş ve hadis "hasen" dir, demiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: