Cumâ namazından sonra belirli beyitleri okumak

Cumâ namazından sonra belirli beyitleri okumak. (9953) no'lu fetvadan: Soru 1: İnsanlar her hafta Cumâ namazından sonra beyitler söylüyorlar. Bu caiz mi, değil mi?. Şu söylediğim o beyitlerdendir:Ya İlâhî, ben Firdevs'e ehil değilim,Cehennem ateşine karşı da kuvvetli değilim.Tevbemi kabul buyur ve günahlarımı bağışla.Muhakkak Sen büyük günahı bağışlayansın.


Cevap 1: Her vakit ve her durumda Allah'a (azze ve celle) dua ve niyazda bulunması müslüman için meşrudur. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Yine şöyle buyurmuştur: Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen bir hadiste de şöylme buyrulmuştur: (Bölümün numarası 2; Page No. 541)  Dua ibadettir Fakat Cumâ namazından sonra bu şiiri söylemek ve bunu sünnet olarak ittihaz etmek meşru değildir. Yasaklanan bid'at çeşitlerinden bir bid'attır. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) şöyle rivayet edilmiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun.Tags: