Cin çarpmışın şer'i tedavisi

Dördüncü soru, (8693) no'lu fetvadan: Soru 4: Cin çarpmışın şer'i tedavisi nasıl olur?


Cevap 4: Kur'an ve Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'den sahih olarak rivayet edilen zikirler okunarak yapılır. İbn Teymiyyenin, . (El-Kelimü't-Tayyib)) Nevevinin (Kitabü'l-Ezkar) İbnül-Kayyimin (El-Vabilü's-Sayyib) isimli kitaplarını oku, rukye yapabileceğin şeyleri, bu kitaplarda bulacaksın.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: