Camide satış yapmak

Camide satış yapmak (11967) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Amerika'da bulunan camilerin birçoğu bir namaz salonu ve bu salona ek odalar ihtiva etmektedir. O odalarda mescid yararına satış yapmak caiz olur mu? Namaz için tahsis edilmiş olan salonda (camiin hareminde) allış veriş yapmak veya bazı malların ve hizmetlerin ilanını yapmak caiz olur mu?


Cevap 3: Camiye tabi olan ve namaz kılmak için tahsis edilmiş salonda alış veriş de ürün ilanı da yapmak caiz değildir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Camide alış veriş yapan birini gördüğünüz zaman: "Allah ticaretini kazançlı kılmasın” deyiniz. Bir hadiste (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim, mescidde yitiğini soruşturan bir kimseyi duyarsa: "Allah onu sana buldurmasın" desin. Sözü edilen odalarla ilgili olarak ise bazı detaylar söz konusudur: (Bölümün numarası 6; Page No. 287) Camiin duvarları içinde yer alıyorsa, bu odalar da cami hükmünde olup namaz için tahsis edilmiş salon için söylenenler bu odalar için de geçerlidir. Bu odalar cami duvarının dışında iseler, velev ki kapıları caminin içinde olsun, cami hükmünde değildirler. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hanımı Hz. Aişe'nin (r.a.) oturduğu evin kapısı mescidin içindeydi. O ev mescid hükmünde değildi.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: