Cami için arsa bağışlayanın ondan dönmesi caiz değildir

(Bölümün numarası 16; Page No. 62) (15300) no'lu fetva: Soru: Asir Bölgesinde/Beni Amr'da bulunan Huleybe diye isimlendirilen ziraat arazisinden bir parçasını, eski caminin genişletilmesi maksadıyla ve köyün bütün fertlerine hizmet eden bir cami olması için uzun süre önce cemaat için teberruda bulundum. O zaman Hac ve Vakıflar Bakanlığına bu parçanın ifrazı yapıldı. Fakat o günlerde cemaat, (Allah onları hayırla mükafatlandırsın) eski camiden başka bir cami yaptılar ve eski cami olduğu gibi kaldı.Bundan dolayı şunu soruyorum: Onu eski camiye katmadıkları için, arazimden bağışlanan parçayı geri alma hakkım var mıdır, yoksa bu caiz değil midir? Zira adı geçen parça, istifade edilmeden metruk bir halde duruyor. Bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum. Allah sizi ecir ve sevaptan mahrum bırakmasın.


Cevap: Sözü edilen araziden dönmen doğru değildir. Çünkü sen onu Allah için vakfettin ve sorumlu kurumlara onu ifraz ettin. Bu konuda senin için büyük sevap olduğunu ümit ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: