Cahilliğinden dolayı küfür ve şirki gerektiren bir amel yapmış kimse, mazur sayılır mı? (sorumluluktan kurtulur mu?)

(Bölümün numarası 2; Page No. 51)  Cahilliğinden dolayı küfür ve şirki gerektiren bir amel yapmış kimse, mazur sayılır mı? (sorumluluktan kurtulur mu?) Birinci soru (9257) no'lu fetvadan: Soru 1: Küfür ve şirki gerektiren bir amel yapmış her kimse kafir olur mu? Bunu cahilliğinden dolayı yaparsa, sorumluluktan kurtulur mu, kurtulmaz mı? Özür ve özürsüzlüğe delil nedir?


Cevap 1: Allah'tan başkasına ibadet etmesi, Allah'tan başkası için kurban kesmesi ve Allah'tan başkası için adakta bulunması gibi Allah'a has olan ibadetlerde mükellef, sorumluluktan kurtulamaz. Ancak, İslam ülkeleriinde bulunmaz ve kendisine davet ulaşmamışsa ma'zur sayılır. Sırf cahillikten dolayı değil, tebliğ ulaşmadığı için. Zira Müslim, Ebu Hureyre'den Rasûlüllah (s.a.v.) ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan zata ( Allah’a ) yemin ederim ki, bu ümmetten her kim, -yahudi olsun hıristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere iman etmeden ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. Kendisini işiteni Allah Rasûlü mazur saymamıştır. İslam ülkelerinde yaşayan, Allah Rasûlünü işitmiştir ve cahilliğinden dolayı iman esaslarında mazur sayılmaz. (Bölümün numarası 2; Page No. 52) Rasûlüllah (s.a.v.) den, silahlarını asacakları özel ağaç tayin etmesini (önceki kavimler gibi onu vesile ederek yardım istemek üzere) talep edenlere gelince bunlar, küfür dönemine yakın yeni müslümanlardı ve sadece talep ettiler ama yapmadılar. Onlardan şeriata muhalif bir durum meydana gelmedi. Peygamber ( Nabi) (s.a.v.), onlar talep ettiklerini yapsalardı küfre düşeceklerini haber vermiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: