Burada, kurban bayramı günlerinde baş tıraş edilmez ve yeni elbiseler giyilmez, haramdır diyen kimse var

(17720) Numaralı fetva: Soru: Burada bazıları veya çoğu kurban bayramından üç gün önce ve sonra yasaklanan günlerdir. Örneğin o günlerde baş tıraş edilmez, yeni elbiseler giyilmez, Kur'ân kursları bu müddet içinde Kur'ân öğremine ara verirler. Bilmediğim bir ayın günlerinde ise aynısın tamamen yapıyorlar. Bu kuralı çiğneyenleri de tehdit ediyorlar. Allah Teâlâ bize ve size her türlü hayrı versin.


Cevap: Nabi (s.a.v.)'den varid olduğuna göre zi'l Hicce'nin on gününde Kurban kesmek isteyen bir kimsenin onun kılından, tırnağından ve derisinden kesinceye kadar bir şey alması caiz değildir. Ümme Selem'den (r.a.) merfu olarak rivayet edidiğine göre Sizden biri Zülhicce ayına girip de bu ayda kurban kesmek isterse, keseceği kurbanlığının kesinceye kadar kıllarını ve tırnaklarını kesmemesi gerekiyor. Kurbanlığın dışındakilerden bunları almanın bir sakıncası yoktur. Oruç tutulmaktan men edilen eyyamı teşrik günlerine gelince o günler yeme, içme Peygamberimizin beyan ettiği gibi Allah (c.c.)'ı zikretme günleridir. Aşura gününde başı tıraş etmemekle ilgili bir delil yoktur. Bunun gibi yeni elbise giyilmez diyede bir deli yoktur. Sevinmek ve üzülmemek aşura gününe has bir şeyde değildir. Belkide bu soru soranın kasteddiği gündür. Aşura gününde meşru olan o gün ve bir gün önce veya sonra oruç tutmaktır. Çünkü Rasulüllah (s.a.v.)'in emri böyledir. (Bölümün numarası 10; Page No. 436)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: