Bu zamanın insanlarından birinin, fıkıh kitapları dışında Kur'ân ve hadisle hükmetmesi caiz midir?

(Bölümün numarası 5; Page No. 53) Altıncı ve yedinci soru, (3323) no'lu fetvadan: Soru 6 ve 7: Niçin her müslümanın, dört mezhepten birine tabi olması gerekir? Zaten mezhep sahipleri de kitap ve sünnetten hüküm çıkarıyorlar. Günümüz insanlarından birinin, fıkıh kitapları dışında Kur'ân ve hadisle hükmetmesi caiz midir, değil midir?. Şu ayeti: (Sana şu talimatı verdik): Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. ve şu ayeti delil getirerek: Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Eğer birincisini derseniz, "Tenviru'l-Kulub" da şöyle diyor: Kim onlardan birini taklit etmez ve ondaki hükümleri anladığını iddia ederek: "Ben kitap ve sünnetle amel ediyorum." derse, o kabul olunmaz. Bilakis o hatalıdır, dalalete düşmüş ve başkalarını da dalalet düşürmüştür.. Özellikle fıskın yaygın hale geldiği ve batıl iddiaların çoğaldığı bu zamanda. Çünkü o, ilim, adalet ve anlamada onlardan aşağı olmasına rağmen, din âlimlerinin üzerine çıkmaya çalışmıştır.


Cevap 6 ve 7: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 54) Geçmiş İslam âlimlerinden miras olarak aldığımız fıkhi servet yardımıyla da olsa, kim kitap ve sünnetten hüküm çıkarmaya ehil ve buna gücü varsa, bunu yapabilir. Kendisi onunla amel eder, anlaşmazlıklarda onu açıklar ve kendisinden fetva sorana fetva verebilir. Kim buna ehil değilse, zamanındaki alimlerden güvenilir kimselere sorması yahut soru sorma ve okumada dört mezhep âlimlerinden bir âlime bağlı kalmaksızın, onların kitaplarından hükmü öğrenip onunla amel etmesi için, kendilerine güvenilen âlimlerin kitaplarını okuması gerekir. İnsanların dört imama yönelmeleri, şöhretlerinden ve kitaplarının sağlamlığı, yaygınlığı ve onlara kolay gelmesinden dolayıdır.Kim, mutlak olarak ilim öğrenenler, taklit etmeleri gerekir derse o, hatalıdır, katıdır ve genel olarak ilim öğrenenlere su-i zanda bulunmuş ve geniş alanı daraltmıştır. Kim de, mutlaka meşhur dört mezhebi taklit etmek gerekir derse o, yine hatalıdır ve delilsiz olarak geniş alanı daraltmış olur. Ümmiye göre, dört imamdan bir fakihi ve diğerlerini taklit etme arasında bir fark yoktur. Leys b. Sa'd, Evzai benzeri diğer fakihler gibi.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: