Bu ümmetin faziletlerinden biri de kıyamet günü başka ümmeteler şahitlik etmesidir

(Bölümün numarası 3; Page No. 139) Birinci, ikinci ve dördüncü soru, (9818) no'lu fetvadan: Soru 1: Kıyamet günü başka ümmetlere şahitlik etmesi bu ümmetin faziletlerinden midir?


Cevap 1: Evet.


Tags: