Borcu fazlasıyla ödemenin şartları

( 21762) Numaralı fetva: Soru: Metni şu şekilde olan akdin hükmü nedir? (Bölümün numarası 11; Page No. 111)  Tasarruf ve kredi bankasına olan ... miktardaki borcumu ödeyeceğimi kabul ediyorum. Bu borcumu ... miktarda eşit aylık taksitler şeklinde ödemeye söz veriyorum. Kefil olarak ... sunuyorum. Taksitleri geciktirmem halinde 10 d. ceza ödeyeceğim. Taksitleri tekrar geciktirmem halinde icra memuruna 20 d. uyarı ücreti ödeyeceğim. Eğer bu uyarılar tekrar ederse, 3 taksiti peşpeşe geciktirirsem, bankanın (E.H.) kurallarına göre borcun şartlarına muhalefet edersem, borcun tamamını ödemeye zorunlu kılınacağım. Soru şu: Söz konusu akdin hükmü nedir? Bu duruma bilmeden düşen kişinin hükmü nedir? Bu günahtan nasıl kurtulabilir? Allah sizi korusun.


Cevap: Borcun karşılığında alınan ziyadelik, açıkça faizdir. Çünkü Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Menfaat sağlayan her borç ribadır. Alimler bu konuda icma etti. Borçlunun borcunu geciktirmesi, alacaklının onun borcuna ziyade yapmasını gerektirmez. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: