Boş sözden kaçınarak camiye saygı göstermek

(Bölümün numarası 6; Page No. 284)  Boş sözden kaçınarak camiye saygı göstermek (8424) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Mübarek Ramazan ayında bir gün -hangi olduğunu tam olarak bilmiyorum- bu köyün sakinlerini -benim kabilemden olan şahıslar- arazi ile ilgili dünyevi bir mesele hakkında camide toplanırlarken gördüm. O toplantıya ben de katıldım ve bazılarının birbiri hakkında kötü konuştuklarını, kendisine ve babasına söverken gördüm. Allah'ın razı olmayacağı sesler de çıkardılar. Bu konudaki fikriniz nedir? Şu da var ki, ben onlara: Camide başkalarının zihnini karıştıracak şeylerden kaçının, bunlar cami adabındandır, dedim.


Cevap 1: Camiler Allah'ı zikretmek için inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla dünyalık maksatlar için edinilmeleri caiz olmaz. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. İbn Kesir , İbn Abbas'tan (r.a.) rivayetle bu ayetin tefsiri hakkında şunları zikretmiştir: Allah subhânehû camilerde boş yere konuşmaları nehyetmiştir. Katade şöyle söylemiştir: O evler bu mescidler olup Allah subhanehu ve te'âlâ, bunların inşasını, imarını, yükseltilmesini ve temizlenmesini emretmiştir. Sabit olduğuna göre Hz. Peygamber (s.a.v.) camiler hakında şöyle buyurmuştur: Ancak Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'ân okumak için bina edilmişlerdir. (Bölümün numarası 6; Page No. 285) O kişilerin yaptıklarına karşı çıkmakla iyi etmişsin. Camilerde sövmek, kötü konuşmak ve buna benzer haram söz ve davranışlar caiz değildir. Dünyalık işlerle ilgili konularda ihtiyaç halinde mübah şekilde az konuşmakta hiçbir beis yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: