Biz yirmiden fazla vatandaşın ismi şer'an caiz değildir

(16667) Numaralı fetva: Soru: Ben ve benimle beraber yirmiden fazla vatandaşın ismi şer'an caiz değildir. Bu isimleri değiştirmek ancak fetvayla olabilmektedir. Nitekim bizim, üniversite dahil bir çok yerde görevli ve öğrenci çocuklarımız vardır. Bu sebeple amacım, bu fetvayla Cevf Nüfus Müdürlüğü'ne isim değişikliğini kabul ettirmektir. Ta ki isimlerimizi değiştirebilelim ve daha güzel isimler seçebilelim. Çocuklarımıza da yeni bir isim ve bu fetvadan bir örnek verebilelim. Bu şekilde talebimiz yerine gelmiş olacaktır. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Ek: Ben emekli astsubayım. İsimleri benimki gibi uygun olmayanlar dan da bazıları emekli olmuştur. Bu da fetva olmadan işimizi çok zorlaştırıyor. Nitekim isimleri değiştirebilmek için emekli işleri dairesine bu fetva örneğini vermemiz gerekiyor. Başarı Allah'tandır. (Bölümün numarası 10; Page No. 475)


Cevap: Tartışmasız, bir ismi Allah Tebâreke ve Te'âlâ dışında başka bir isme izafe etmek kesinlikle caiz değildir. Bu kitap ve sahih sünnetle bilinmektedir. Buna binaen, "el-Muslıh" lafzı Allah Te'âlâ'nın ismi değildir. Bir kişiye "Abdülmuslıh" adı verilemez. Bu sebeple bu ismin değiştirilmesi ve yerine şeriata uygun bir isim verilmesi gerekiyor. Örneğin: Abdullah, Abdurrahman, Abdülaziz, Abdürrahim, Abdülvehhab, Abdüllatif, Abdülkuddüs, Abdülmü'min, Abdülmüheymin, Abdüsselam, Abdülcebbâr, Abdülhalık ve buna benzer isimler verilmesi gerekir. Allah'a çokça hamd olsun. Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber ismi veya O'nun salih kullarından birinin ismi de olabilir. Örneğin: Muhammed, Ahmed, İbrahim, İsmail, Adem, İshak, Zekeriya, Yusuf, Yunus, Süleyman, Ömer, Osman, ve Ali gibi. Hem de Allah'tan başkasına kul olmayacak şekilde bilinen güzel isimler konulabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: