Biyolojik saat

(19458) Numaralı fetva: Soru: Hoşgörünüzle size bir şey bildireceğim. Gazetelerden biri Biyolojik Saat diye ismlendirdikleri bir reklam yayınladılar. Reklamda şunlar vardı: Doğurganlık göstegesi olan biyolojik saat aileni düzenleme ve belli cinsi elde etme planı konusunda sana yardımcı olur. Nebi (s.a.v.)'in hadisi şerifini de tasdik eder. (Bölümün numarası 2; Page No. 15)  (Bu ikisinin birleşmesi sırasında) erkeğin menisi kadınınkine galip gelirse, Allah’ın emriyle oğlan doğar. Kadının menisi erkeğinkine galip gelirse Allah’ın emriyle kız doğar” Nitekim o hadis-i şerf sizin için de bir dayanaktır. Sayın müftüm sorum şudur: Bu ifadelerde şeriata muhalif bir şey varmıdır? Zikredilen saati kullanmak caizmidir? Pratik olarak aralarından istenilen cinsiyeti seçmek mümkünmü? Bilgilendirmenizi umuyorum. Allah Te'âlâ sizi hayırlara muvaffak kılsın.


Cevap: Zikredilen amacı gerçekleştirmek için bu saati kullanmak caiz değildir. Zikredilenleri tasdık etmekte doğru değildir. Rahimlerde varolan ceninlerin erkek mi, yoksa kız mı yalnızca Allah subhanehu veTeâlâ'nın bildiği gayp bilgilerin dendir. Hatta ceninlerle meşgul olan melek ruhu üfleme esnasında rabbine sorar erkek mi kız mı diye hadiste böyle geçmektedir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.(49)Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. (Bölümün numarası 2; Page No. 16) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: