Bir rekatı eksik kıldığını selamdan sonra hatırlaması

Bir rekatı eksik kıldığını selamdan sonra hatırlaması. (10955) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 3: Bir kimse öğle namazını kılarken üç rekatı tamamladıktan sonra selam verdi. Fakat bir rekat kılmadığını selamdan sonra hatırladı. Selamdan sonra bir rekatı tamamlar mı, yoksa namazı iade mi eder?


Cevap 3: Mesela öğle namazında bir rekat noksan kılıp selam verdiği zaman, eğer fasıla (ara) vermemişse, onu kılması ve sehiv secdesi yapması gerekir. Noksan rekatı kılmadan önce fasıla uzamışsa, iade etmesi gerekir. (Bölümün numarası 7; Page No. 135) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: