Bir mescidin yapılması için ayrılmış paradan artanı başka bir mescit yapmak için harcamanın caiz olduğu

(18759) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. İmdiBilimsel Araşatrıma ve Fatva Daimi Komisyonu Dos mahkemesi faziletli hakimine gelen ve (609) ve (29/1/1417).sayı ile Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden komisyona havale edilen (Bölümün numarası 16; Page No. 44) yazıyı inceledi. İlgili yazıda faziletli hakim şu soruyu sormuş bulunmaktadır: Ahmed b. Muhammed Salih ez-Zehrânî bize geldi. İfadesine göre kendisi bir hayır severden köylerden birine büyük bir mescit yapmak için yardım istemiş. Ve müteahhit değil işi kontrol etmekle görevli olan o kişi bu parayı cami inşaatına ödemiş. Sonra başka bir hayır severden başka bir köyde başka bir cami yapmak için para istemiş. Ve o hayırsever fiilen bir parça ödeme yapmış. Ancak paranın tamamını ödememiş. Bu yüzden o cami inşaatında iş durmuş. Soru sahibinin ifadesine göre (Ahmed b. Muhammed'in ifadesine göre) ilk mescidin parasından yanında para artmış. Bu parayı ikinci caminin tamamlanması için harcamış. Çünkü ikinci hayır sever ikinci caminin tamamlanması için parayı ödememiş. Camiyi yapan müteahhit de parasını istiyormuş. Şimdi adı geçin kişi fetva istiyor: Yaptığı işin sahih olup olmadığını ve bu yüzden günaha girip girmediğini soruyor. Artan parayı önceki hayır severe geri mi iade edeceğim yoksa ne yapacağım diyor. O kişinin müteahhit olmadığını ve ikinci camiyi tamamlayacak kadar parasının bulunmadığını da belirtelim.Adı geçen kişinin yaptığı işlem hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Ben de kendisine yapılması gereken şeyi ifade edeyim.


(Bölümün numarası 16; Page No. 45) Fetva komisyonu konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevapladı: İlgili kişinin ilk mescidin parasından yanında artan parayı ikinci mescidin tamamlanması için harcamasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak birinci mescit için parayı teberru eden şahsın artan parayı geri istememiş olması şarttır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: