Bir medrese yapmak için caminin bir kısmını ayırmak caiz değildir

(16028) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'adır, salat ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamber'in) üzerine olsun.Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, H. 13/4/1414 tarih ve 4932/7/d sayılı İslami İşler Bakanlığı Cami İşleri müsteşarından sayın Genel Müftüye gelen ve H. 17/4/1414 tarih ve 1723 sayı ile Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden Komisyona havale edilen şeye muttali olmuştur ki, Zât-ı âlilerinin mektubunun metni şöyledir: (Bölümün numarası 16; Page No. 53) Riyad Kenti, Selam Mahallesi, Şeyh Abdurrahman ed-Düseri Camii imamı Cemal el-Kar'avi bize ekte bir talepte bulunmuş, onda bu mahallede kadınların Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye ihtiyaç bulunduğuna işaret etmiştir. Bu da, orada bir genişlik bulunduğu için mezkur caminin yerinin bir kısmı üzerinde bu maksat için bir yer yapmak suretiyle olacaktır. Bizim ilgili kurum tarafından aldığımız caminin izleme dosyası vardır ki, 27.20x18.50 m genişliğinde caminin arsasının güney doğu tarafında bir boşluk bulunduğunu göstermektedir. Bu, ekli krokide size açıklandığı gibi üzerinde medrese yapılması istenen yerdir. (Bölümün numarası 16; Page No. 54) Yukarı da geçenlere göre ve caminin bulunduğu yerin hakimine yahut Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonuna konuyu arz etmeden yahut hangi maksatla olursa olsun cami arazisinin her hangi bir parçasının bölünmesinin caiz olmadığını içeren H. 17/7/1405 tarih ve 2/1451 sayılı zât-ı âlinizin mektubuna binaen, H. 6/3/1406 tarih ve 4/442 sayılı mektuptaki yüce makamlarının tevcihleriyle hareket ederek ve caminin maslahatına göre bu konuda bir karar yahut fetva alınarak, konuya muttali olmanız ve onu uygulamaya koymak üzere uygun gördüğünüz emrin yayınlanması için, ben bu durumu sizin nazarlarınıza arz ediyorum.


Komisyon bunu araştırdıktan sonra, medresenin yapılmasına ve caminin arsasının bölünmesine muvafakat edilmemesiyle ilgili cevap vermiştir. Çünkü bu, vakfiyeye aykırıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: