Bir kimsenin insanları toplayıp kendisi için Kur'ân okumalarını emretmesi caiz midir?

Bir insanın, insanları toplayıp kendisi için Kur'ân okumalarını emretmesi caiz midir? (9697) no'lu fetvanın birinci sorusu : Soru 1: Bir kimsenin, bir takım amaçlar için, insanları toplayıp kendisi için Kur'ân okumalarını emretmesi caiz midir? Mesela, muamelesini değiştirmek istedi ve amelinde berekete nail olmak için, kendisine Kur'ân okumaları için insanları topladı.


Cevap 1: Allah Kur'ân'ı, tilavetiyle ibadet edilmesi, hükümleriyle amel edilmesi için ve Peygember'e (s.a.v.) bir mucize olmak üzere inzal etmiştir. Zikrettiğin bu amel, Allah Te'âlâ'nın meşru kıldığı şeylerden değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: