Bir kimse namaz kılmayan ve münker işleyen bir toplulukla birlikte kalabilir mi?

(6278) No'lu fetvanın üçüncü sorusu Soru 3: Namaz kılmayan bir kimse ile düşüp kalkmanın hükmü nedir?


Cevap 3: Namaz kılmayan bir kimse ile ona nasihat etmek, namaz kılması gerektiğini söylemek ve genellikle iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak amacı ile düşüp kalkan kimse güzel bir iş yapmış olur. Böylece yapması gerekli olan nasihat etme, iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama vazifesini yerine getirmiş olur. Buna karşılık onunla sırf arkadaşlık etmek ve hoş vakit geçirmek ya da sadece dünya çıkarı için birlikte bulunmak amacı ile olursa kötü bir iş yapmış olur ve günaha girer. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 26; Page No. 84) İyi ve kötü arkadaşın hali, güzel koku satanla körük çeken demircinin haline benzer: Misk satan, ya sana güzel kokusundan bir miktar karşılıksız da olsa verir ya da sen onu satın alırsın. ya da hiç değilse onunla beraber olduğun sürece güzel bir koku duymuş olursun. Körük çeken demirci ise, ya elbiseni yakar ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed(s.a.v.)'e aline ve ashabına salat ve selam etsinTags: