Bir kimse malının tamamını vasiyet etse, vasiyet, malın tamamında değil üçte birinde geçerli olur

(7742) no'lu fetva: Soru: Benim dokuz tane oğlum var. Şu anda yaşıyorlar. Bu lutfundan dolayı Allah'a hamdolsun. Benim gayri menkulum senelik yaklaşık olarak 700000 riyal gelir getirmektedir. Bazı çocuklarımın benim ölmem için fırsat kolladıklarını görüyorum. Çocuklarım birbirinden ayrılıyorlar. Onları zillet bürüdü. Ölümümden sonra bir arada olmayı, omuz omuza yaşamayı istemiyorlar. İçlerinden iki tanesi eski hallerine dönmek için çabalıyorlar. Bu durumu düşündüm. Sizin isabetli ve mantıklı görüşlerinizi aldıktan sonra (mallarımı) benden sonra gelecek zürriyetime vakfetmeyi düşünüyorum. Kız olsun, erkek olsun şer'i hukukun taksimine göre paylarına düşenleri alsınlar. Çünkü onların ayrılıp parçalanmaları doğru değildir. Belki de onları şeytan kılıklı insanlar kandırıyorlar. Bu konuda bana bir mani olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa beni tasdik mi ediyorsunuz? Çünkü bu şekil bütün varisler için maslahat vardır. Sizin yönlendirmelerinizi ve güzel görüşlerinizi bekliyorum. Allah sizlere salih ameller nasip etsin.


Cevap: Meşru olan sizin malınızın üçte birini veya daha azını vasiyet etmenizdir. Gayri menkulu hayırlı bir işe yatırıp gelirini hayır işlerinde, hayırlı amellerde harcaman uygundur. Mesela, mescidleri onarma, Akraba ve akraba olmayan fakirlere tasadduk gibi. Zürriyyetten gelen nesiller ise ihtiyaçları oranında buna dahil olurlar. Malın üçte birinden geri kalanı varislerindir. Peygamber efendimiz (s.a.v)'in bu konuda Sa'd b. Ebi Vakkas'a bu şekilde vasiyet ettiği gibi .Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: