Bir kişi vefat etti ve malının üçte birini vasiyet etti. Bunun emeklilik maaşı, evi ve malı vardır

(21) no'lu fetva: Fetva komisyonu konuyu ve ilişikteki ekleri araştırdıktan sonra aşağıdakiler ortaya çıkmıştır.1: Soru metni: Benim öz erkek kardeşim vardı. Hicri 1/1/5 tarihinde Riyad'da iki arabanın çarpışması sonucunda vefat etti. (Bölümün numarası 16; Page No. 293) Rahmetli vefat edince geride, boşadığı hanımından iki oğlu ve diğer karısından iki kız bıraktı. Vefattan önce devlet memuruydu. Anne ve babası daha önce vefat etmişti. Maddi olarak geride biraz para ve bir ev bıraktı. Hicri 5/2/1388 tarihli bir vasiyet bıraktı. Söz konusu vasiyette beni terikenin (ölünün arkada bıraktıkları) üçte birine vekil bıraktı. Vasiyete ilave olarak hicri 1/3/1389 tarihli el yazmalı şu ifadeler yazılıydı : (Malın üçte ikisi ve ev ondan bana vakfedildi. Geriye kalan gelirler de muhtaç ve zor durumda olanlarındır.) Hayatı boyunca akli bir bozukluğu veya dengesizliği olmadı. Ki ben onun, varisleri mirastan mahrum bırakma düşüncesinde olduğuna inanmıyorum. Sizden aşağıdaki sorularıma cevap vermenizi istirham ediyorum:A- Onun emekli maaşından bir hisse var mıdır?B- Vasiyetine göre, malının üçte birine evi eklenir mi? Yoksa evi satılıp, malına eklenip, üçte biri bu şekilde mi hesaplanır? Ki bıraktığı mal üçte iki meblağına ulaşmıyor. Yani ev üçte birden daha fazladır.C- Onun için diyetten bir pay var mıdır? Onun diyetten bir payı varsa benim ondan ferağat etmem caiz mi?2 -Vasiyet fetva isteyen kişinin vasiyet edene nisbet ettiği vasiyetten tesbit edilir. (Bölümün numarası 16; Page No. 294) Riyad mahkemesinden 4/477 sayı, hicri 20/6/1391 tarihli bir belge yayınlandı . . Şeyh Abdurrahman b. Hüveymil tarafından mühürlüdür . Bu belge vasiyetin durumunu açıklamaktadır.


Fetva komisyonu bu belgeyi araştırdıktan sonra şöyle cevapladı:Cevap işaret edilen belgeye göre vasiyet sabittir. Terikenin üçte birinde vasiyet sahihtir. Üçte bir, ölenin geride bıraktığı para, ev, eşya ve diyetin üçte biridir . Eğer evin değeri terikenin üçte birine tekabul ediyorsa, ev terikenin üçte bir olmuş olur. Eğer üçte birden az ise vekil, vefat edenin ve vasiyet edilenlerin maslahatına göre hareket eder. Eğer üçte bir evin kıymetinden fazla ise, vekil onu vakfın maslahatına göre harcar. Emekliliğe gelince, bu durum emeklilerin maslahatına göredir. Ferağate gelince, senin kardeşinin diyetinden ferağat etmen (ki bu üçte birdir) caiz değildir. Çünkü bunda zarar söz konusudur. Vekil bu vb. konularda tasarruf sahibi değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: