Bir cami yapımından kalan paranın bir başka camiye harcanması

Bir cami yapımından kalan paranın bir başka camiye harcanması. (6086) no'lu fetva: (Bölümün numarası 6; Page No. 241) Soru: Zülfa'da bir caminin yapımına önderlik ettim. Onun yapımı için hayır sahiplerinden gerekli parayı topladım. Cami bütün kısımlarıyla tamamlandı ve onu yapmak için topladığım paradan yaklaşık altmış bin yanımda kaldı. Yapımı için toplanan caminin ihtiyacı olmadığı gözönünde bulundurularak, bu miktarı bir başka caminin yapımında harcamam caiz midir?. Cevabınızı rica ediyorum.


Cevap: Birinci caminin ihtiyacı kalmamışsa, yapımına önderlik ettiğin caminin yapımından yanında kalan parayı bir başka camiye harcaman caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: