Bir cami için toplanan paranın harcanması

Bir cami için toplanan paranın harcanması. (12261) no'lu fetva: Soru: Biz, Zahratü'l-Bedia mahallesinde İbn-i Mâcid Camii cemaatıyız. Camiye klima satınalmak amacıyla cuma namazından sonra namaz kılanlardan iki defa para topladık ve yaklaşık elli bine ulaştı. Fakat toplanan meblağ amaç için yeterli olmadı ve namaz kılanlardan birisi konuyu Veliyyü'l Ahd Emir Abdullah b. Abdülaziz'e arzetmeyi üzerine (Bölümün numarası 6; Page No. 242) aldı ve emir hazretleri yaklaşık 300 bin riyala ulaşan projenin bütün ücretini karşılamaya muvafakat etti. Şu anda namaz kılanlardan topladığımız önceki para yanımızda kaldı. Biz onu saat, mushaf rafları, erkek ve kadın girişleri arasını ayırmak için perdeler ve benzeri şeyler satın almak gibi caminin ihtiyaçlarına harcamak istiyoruz.Soru şu: Kalan meblağın önceki amacından şu andaki amacı doğrultusunda harcamamız caiz midir?. Bunun için teberruda bulunanların muvafakatını almak şart mıdır?. Şu anda onları bilmemiz mümkün değildir. Eğer cevap olumsuz olursa, bu meblağı nasıl harcarız?.Görüşünüzü bildirmenizi rica ediyoruz ve sizin görüşünüz hayır ve bereket olur inşaallah.


Cevap: Gerekli olan, mezkur paranın, ne için toplanmışsa onun benzerine harcanması, yani ihtiyacı olan bir başka cami için klima satın alınmasıdır. Ta ki, teberru yapanların niyetleri yerine gelmiş olsun.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: