Bir cami için ayrılan paradan artan miktarın, başka bir cami için kullanılması

(15651) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Şöyle ki;Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Saygıdeğer Namas Mahkemesi Hakimi'nden Sayın Genel Başkan'a gelen ve tarih 7- 9 - 1412 ve 4754 sayı ile Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliği'nden Komisyon'a havale edilen konuya muttali olmuştur. sorulan sorunun metni şöyledir:Hicri 28 / 8 / 1412 Pazartesi Günü, Saygıdeğer Namas Mahkemesi Eski Genel Başkanı Abdurrahman b. Ali b. Şeyban (Bölümün numarası 16; Page No. 87) bize geldi. Yanında da bir miktar para getirmişti. ( otuz dokuz (39) Altın Cüneyh, yüz doksan dokuz (199) gümüş riyal, üç bin altı yüz doksan üç (3693) şuan tedavülde olmayan eski Suud parası) Ve bu paranın uzun zaman önce vefat eden, Fakih Ahmed b. Abdurrahman isminde, Kadı Ferac lakaplı zatın vasiyeti olduğunu söyledi. Bu zat, sadece Namas'taki eski bir caminin su ihtiyacının karşılanmasını vasiyet etmişti. Fakat adı geçen caminin suyu ücretsiz olarak sürekli bir şekilde temin ediliyor. Aynı şekilde cami binası da yenidir. Saygıdeğer, nezaketli şahsınızdan bu para ile ne yapacağımız hakkında fetva rica ediyoruz. Özellikle gelen miktarın içinde tedavülde olmayan eski paralar da mevcuttur. Bu paranın başka bir caminin inşası veya cami giderlerini karşılamak ve bunun gibi hayırlı işler için harcanması caiz midir? Allah sizi korusun.


Komisyon inceleme yaptıktan sonra, şeri hükümlerin içinde bulunan, bir cami için ayrılan parayı başka bir camiye harcamak konusuna binaen soruyu cevapladı. Zikredilen caminin su ihtiyacı için ayrılan para, buna ihtiyacı olan başka bir cami için harcanır. Çünkü burada yapılacak olan iş, vakıf yapan rahmetlinin maksadına uymaktadır. Onun için Allah'tan rahmet ve ecir diliyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: