Bir babanın tarlasını bir çocuğuna ayırıp diğer çocuklarını mahrum etmesi caiz değildir

(Bölümün numarası 16; Page No. 216) (16575) no'lu fetvanın birici sorusu: Soru 1: Babanın bir taralasını bir çocuğuna ayırıp diğerlerini mahrum etmesi caiz midir? Babam bana mirasını bıraktı ve diğer kardeşlerimi mirasından mahrum etti. Bu durumda ben ne yapabilirim?


Cevap 1: Baban mirasını çocukları arasında şer'i taksime göre paylaştırması gerekiyor. Çocukları arasında ayrımcılık yapması caiz değildir. Nu'man b. Beşir (r.a) naklettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) bundan şöyle nehy etmiştir. Babası onu Peygamber'e (s.a.v.) getirerek: "Ben şu oğluma bir kölemi bağışladım" dedi. Rasûlüllah (s.a.v.): Her çocuğuna bunun aynısını bağışladın mı? buyurdu. O: "hayır" deyince: "Öyle ise onu geri al" buyurdu. Hadis muttefekun alyhtir.Baban çocuklarına hibe ederken de adaletli olması ve diğer kardeşlerini de gözetmelidir. Eğer anlattığın şekilde ise baban bu hibeden vazgeçip tekrardan oğulları arasında adaletli bir şekilde dağıtm yapması gerekiyor. Baban ölmüş ise senin bu mirası tekrardan kardeşlerin arasında şer'i taksime göre paylaşman gerekiyor. Başarı Allah'randır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: