Bir baba, iyiliğine karşılık olarak çocuklarından birine belli bir bağış ayırırsa, ona ayrılan şey kabul edir mi?

(4280) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Ben Allah'tan korkuyor, ölümün kaçınılmaz bir hakikat olduğunu biliyorum. Annemin küçük bir evi vardı ve ben bu evi yeniden yaptırdım. Evin yapımına hiç bir katkısı olmayan bir de erkek kardeşim var. Kardeşim anne babamı çok kızdırıyor, sürekli onlara kötü davranıyordu. Şu halde evi terkedip başka bir yerde yaşamaya başladı. Bu yüzden annem kızıp evi benim üzerime yamaya karar verdi. Böyle bir şey yapmamasını kendisinden defalarca rica ettiysem de dinlemedi, evi benim üzerime yapmakta ısrar etti. Şimdi soruyorum: Annem evi benim üzerime yazıp kardeşimi bundan nahrum etmesinden dolayı günah kazanır mı? Annemin bu bağışını kabul etmem sebbebiyle bana da günah yazılır mı?


Cevap 2 : Durum zikredildiği gibi ise annenin evini sana verip kardeşini bundan mahrum etmesi caiz değildir. Zira Allah Resûlü (s.a.v.) : Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. buyurmuştur.Annen, anlatılanları yapmışsa, o da sen de günah işlemiş olursunuz. Çünkü annenin bu bağışını kabul etmekle sen de onun günah ve haksızlığına iştirak etmiş olursun. Oysa yüce Allah: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. buyurarak bunu yasaklamıştır. Buna göre annen ya bağışını geri almalı ya da ikinci oğluna da onun değerinde bir mülk vermelidir. Kardeşini sana ortak yapmama hususunda annenin ısrarlı olduğunu düşünüyorsan, o zaman bağışını kabul edip yarısnı kardeşine verebilirsin. Bunda bir sakınca yoktur. Böylece eğer başka çocuğu yoksa zimmetini borçtan (sorumluluktan) kurtarmış olursun. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: