Bir arabayı ortağıyla beraber aldı. Sonra ortağının bankadan borç para aldığı ortaya çıktı

(Bölümün numarası 11; Page No. 106) (20903) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Ben bir adamla birlikte ticari bir taksiye ortak oldum. Arabayı satın aldıktan bir yıl sonra onunla ortak olmamın caiz olmadığını anladım. Çünkü o, arabanın parasını tamamlamak için bankadan borç para almıştı. Onunla ortaklıktan ayrılmayı istedim. Arabayı satlığa çıkardık. Müşteri geldiği ve arabanın hikayesini anladığı zaman, arabanın normal fiyatını (8000 cüneyh) düşürmektedir. Bu sebeple ortağım arabayı satıncaya kadar veya benim yerime bir ortak buluncaya kadar, bir iki ay mühlet istiyor. Sorum şudur: Ortağımın benden mühlet istediği bu dönemde ondan alacağım hissemin kârı benim için helal midir, haram mıdır?


Cevap 1: Arabanın sana düşen payından gelen kârın helaldir. Çünkü bu kâr, sahip olduğun arabanın geliridir. Senin haram mala sahip ortağından kurtulman gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: