"Ben yarattım" değil "Allah'ın izniyle ben yaptım" de

Soru 5: Ben bir bardak yaptığım zaman "bu bardağı yarattım" demem mümkün mü, yoksa bu durum Allah'ın isim ve sıfatları konusuna mı girer?


Cevap 5: Bir kimse "Onu ben yarattım" diyemez. Çünkü eşyaları yaratmak şu ayete göre Allah'a mahsus bir durumdur. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Fakat onu Allah'ın izni, güç ve kuvvetiyle ben yaptım, denir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: