Belli bir yerdeki mescit yapımı için toplanmış olan para başka bir yere harcanamaz

(Bölümün numarası 16; Page No. 49) (11407) no'lu fetva: Soru: Bizler Polonya'da doktora yapan bir grup müslüman öğrenciyiz. Ülkenin şehirlerinden birinde namazlarımızı kılmak için bir cami yapmaya karar verdik. Bu amacımızı hayata geçirmek için Yüce Allah'ın lütfu ile çeşitli yerlerden para topladık. Bu paraların bir kısmı, Polonya'dan bazıları ise Federal Almanya'daki müslüman kardeşlerimizden toplanmıştı. Söz konusu caminin inşaası için fiili faaliyet henüz tamamlanmış değildir. Fakat biz, sahibinin bize satmayı kabul ettiği arazi üzerinde mescidimizi inşa etmek için ilgili kurumdan olur bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda arazi satın alma ve mescit inşa faaliyetleri başlayacaktır. Bu dönemde karşımıza bazı problemler çıkmış bulunmaktadır. Uygun gördüğünüz şekli, hanîf olan şeriatın hükümlerine uygun olarak ve İslamın ve müslümanların çıkarına hizmet edecek şekildeki çözümü bize göstermeniz için onları sizlere arz ediyoruz.1- Müslüman kardeşlerden biri bu bağışları Polonya şehrindeki müslümanlardan toplamış bulunmaktadır. Toplanan paralar, on bin dolar karşılığıdır. Caminin yapımını beklememiz uzayınca bu para ile (Bölümün numarası 16; Page No. 50) Mısır'da başka bir cami inşa etmek için arazi satın alma ihtiyacı ortaya çıktı. Ancak paraları toplayan kardeşimiz, Polonya'da bu şehirde cami yapılması için bağışlayan müslümanlardan topladığı paraların geri iade edilmesini istedi. Onlardan bazıları eğitim süreleri bittiği için ülkeden ayrıldılar. Bu meblağı başka bir amacı gerçekleştirmek için talep eden kardeşimize iade edebilir miyiz? Yoksa ne yapalım? Bize bir yol gösterebilir misiniz?2 - Cami yapılması için toplanan yaklaşık on bin dolar tutarındaki paraları muhafaza eden kardeşimiz eğitim süresi bittiği için belki de ülkeden ayrılacak. Bu sorumluluğu alacak başka bir kişi de bulunmamaktadır. Bu para o kişinin yanında zayi olup gidecek. Bunun çaresi nedir? Paraları bankaya yatırabilir miyiz? Biliyorsunuz bankalar kanunen faiz vermek zorundalar. Sizlerden açıklama rica ediyoruz. 3- Allah korusun bu caminin yapılması akamete uğrarsa bu paraların halen mevcut iseler ve bağışladıkları miktar da biliniyorsa sahiplerine geri iadesini uygun görür müsünüz? Yoksa bu paralar dini davet işlerine mi harcanmalı? Bu ülkede dini davetin çeşitli şekillerine mi harcanmalı?


Cevap: Öncelikle; Polonya'da cami yapmak için toplanan paralar başka bir yere harcanamaz. (Bölümün numarası 16; Page No. 51)  İkinci olarak: Paraları muhafaza edecek güvenilir bir kişi olmayınca onları bankaya yatırmakta herhangi bir sakınca yoktur.Üçüncü olarak: Bu cami yapılamazsa toplanan paralar Polonya'da cami inşaaatında kullanılır. Bu mümkünse böyle yapılır. Mümkün olmazsa, Polanya'ya benzer ülkelerde müslümanların ihtiyaç duydukları mescidin yapılmasında kullanılır. Çünkü benzer ülke islam ülkesi değildir ve müslümanlar oralarda azınlıktır, mescit yapımında mali destek ve yardımca ihtiyaç duymaktadırlar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: