Belalardan korunmak için 41 defa Yasin okuma bid'atı

(Bölümün numarası 2; Page No. 174)  Kur'ân-ı kerîm okumakla ilgili bid’atlar. (12707) Numaralı fetva: Kur'ân-ı Kerîm okumakla İlgili bid’atlar. (12707) Numaralı Fetva Soru :Soru sahibi kişi el-Ahmediyye tarikatının uyguladığı, belalardan korunmak için 41 kez Yasin okuma yöntemi hakkında doğru olan görüşün ne olduğunu sormaktadır. Sorusunu içeren mektubunun tercümesi şu şekildedir: # # # Soru sahibi kendilerinin El-Ahmediyyeti'l-İdrisiyye tarikatina ve dolayısıyla Ahmed b. İdris denen kişiye tabi olan bir gurup olduklarını ifade ediyor. # # # Soruyu gönderen kişi İslam düşmanlarının islam aleyhine yapmış oldukları düşmanlıkları fark etmesi sebebi ile bu mektubu yazmıştır. Aynı kişi islam aleyhine basın yoluyla yapılan bu hilekar düşmanlıkların üstesinden gelmek için bir tarikatları olduğunu ifade etmiştir. Aynı kişi islam aleyhine basın yoluyla yapılan bu hilekar düşmanlıkların üstesinden gelmek için bir tarikatları olduğunu ifade etmiştir. Bu yöntem ise Yasin Suresini 41 defa okumaktır. Mektubu gönderen kişi yukarıda belirttiği şeyleri iki hadise ile tekit ediyor. Birinci hadise: Başkan Suharto zamanında Odit adında bir komünist yakalandı. # # # Bu kişi adı geçen tarikatın üyelerinin ara vermeden dört hafta her perşembe günü 41 defa Yasin okumaları sayesinde oldu. Allah'tan başka yardım edecek hiç bir güç yoktur. İkinci Hadise: Mektubun sahibi iddiasını ispatlamak için başka bir delil getiriyor: İslam ülkelerinden birinin devlet başkanı "Bu ülkenin alimlerini Türkiye'nin alimlerine benzeteceğim" dedi. # Mektup sahibi ekleyerek devam eder: Devlet başkanı da peş peşe 3 hafta boyu her perşembe gecesi okudukları 41 Yasin ile görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti. Allah'tan başka yardım edecek hiç bir güç yoktur. Mektup sahibi sizden şunu istiyor: Aynı zamanda bu soruya cevap vermeden önce iki rekat namaz kılarak istiharede bulunmanızı istiyor. Soru sahibi bu soruyu tam olarak anlayabilmek için tarafınızca ciddiye alınarak cevaplandırmanızı istiyor. # Rabıta gibi kuruluşlar müslümanların korunmasını sağlayabilmeleri için bu yöntemi bilmelidirler diyor. Soru sahibi ekleyerek devam ediyor: Şayet 41 Yasin okuma yöntemini öğrenmek işitiyorsanız beni arayın ki ben de size bunun yöntemini öğreteyim. (Bölümün numarası 2; Page No. 175)


Cevap : 41 defa Yasin okumak dinde aslı olmayan bir bidattir. Peygamber (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur: "Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir." İslam şeriatının düşmanlarına karşı mücadele ve hilelerini ve batıllarını ortaya çıkarıp boşa çıkaracak olan şer'i deliller ile olur. Şayet tövbe etmezseler kafir oldukları takdirde onlara karşı cihad etmek gerekir. Şayet bu kişiler günahkarlardan oluşuyorsa bu takdirde müslümanların devlet başkanları onların müslümanlara yönelik hilelerini ve yol açtıkları zararları engellemek adına onları cezalandırma yoluna gitmelidirler. Şayet yaptıkları işler had cezasını gerektiriyorsa onlara had cezasını uygulamalıdırlar. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: